βιοχημικό ίζημα

Ίζημα που σχηματίζεται σε κάποια λεκάνη της Γης με τη συμμετοχή του οργανικού κόσμου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, για παράδειγμα, οι ασβεστόλιθοι, ένα πέτρωμα που σχηματίζεται από το ανθρακικό ασβέστιο που περιέχουν τα κελύφη των νεκρών θαλάσσιων οργανισμών. Οι ασβεστόλιθοι σχηματίζονται στον πυθμένα θαλάσσιων λεκανών και ανεβαίνουν στην επιφάνεια της Γης με τις πτυχώσεις που προκαλούν ισχυρές πλευρικές δυνάμεις. Εκτεταμένες μάζες ασβεστόλιθων βρίσκονται σε πολλά μέρη της Ελλάδας και η προέλευσή τους γίνεται φανερή από τα όστρακα που περιέχουν.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.